Cảm âm Hạ Thương

Sol Do-Re Re Re Re Re Do-Sol Re Sol


Hạ ơi, anh xa eMi mấy mùa phượng rồi


Re Sol Sol-Si Do Do Do-Re Mi Mi Re-Do Sol Sol


Mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôMi qua


Fa-Sol Fa Sol Fa-Re…Do Sol Do-Re Fa Re Do-Re


Lối xưa có còn những tà áo trắng tung bay


Do Do Do Re Re Sol…Fa Re Sol Si Sol Do-Re


Cho anh ngây ngất ngàn ngày Bên người tình yêu nhỏ bé


Sol Do-Re Re Re Re Re Do-Sol Re Sol


Hạ ơi, anh xa eMi xa tuổi học trò


Re Sol Sol Si Do Do Do-Re Mi Mi R-Do Sol Sol


Hỏi người tình xưa giờ còn thương nhớ người anh trai


Fa-Sol Fa Sol Fa-Re Do Sol Do-Re Fa Re Do-R


Đã hơn những chiều hẹn hò Anh đón anh đưa


Do Do Do Re Re Sol…Sol Fa Sol Si Re Fa Sol


Bên nhau quấn quýt từng giờ Ôi tình yêu rót mật thành thơ


 


Sol Do Re Sol Mi Sol Mi Re Sol Do


Mùa hạ về, vắng anh chắc em sẽ buồn


Re Do Re Sol Sol Do-Re La Do Re La Mi Sol-La Re


Lối hẹn lối hò còn ai Để đưa em đường vắn lối dài


Mi Mi Mi Re-Sol Mi Re La Re Mi-Sol


Anh yêu em cũng trong mùa phượng đó


La La Re Re La-Re Si-La-Sol


Mà giờ đây ta xa rồi


Si Re Fa Re Fa Sol


Chợt lòng nghe buồn mênh mang


 


Giờ đây anh bôn ba khắp nẻo đường đời


Lòng nặng niềm thương


Về người em gái nhỏ miền quê


Anh sẽ về trong mùa phượng vỹ đơm hoa


Anh em vui tuổi ngọc ngà


Ta bỏ đi nỗi buồn ngày quaCảm âm Hạ Thương
Nguồn: Cảm âm Hạ Thương

No comments:

Post a Comment