cảm âm Gửi anh xa nhớ

GỬI ANH XA NHỚ


Anh xa nhớ anh có khoẻ không


La Son Đô2, La La Son Đô2


Em lâu lắm ko viết thư tay


La Son Đô2, La Đô2 La La


Đầu thư em chẳng biết nói gì


Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2… Đô2 La


Ngoài câu em ở đây nhớ anh vơi đầy


Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Rê2 Đô2 La


Anh hãy cứ yên tâm công tác


La Son Đô2 La La Son Đô2


Em da diết thuỷ chung một lòng


Đô2 Đô2 Rê2… Rê2 Rê2 Đô2 La


Ngày em nghĩ về anh thật nhiều


Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê … Đô La


Để đêm đêm nằm mơ về anh


Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2…Đô2 Son2…


[ĐK]:


Anh đi hoài đường xa


Fa2 Fa2 Đô2 Rê2 Fa2


Em vẫn chờ nơi ấy


Son2 Son2 Đô2 Rê2 Son2


Yêu xa khó lắm Yêu xa nhớ lắm


Son2 Son2 La2 La2…Son2 Son2 La2 La2


Yêu xa cô đơn nhiều lắm


Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Rê2 Son2….


Mong đến ngày gặp nhau


Fa2 Fa2 Đô2 Rê2 Fa2


Dẫu cách trở bao lâu


Son2 Son2 Đô2 Rê2 Son2


Mua bao thuốc lá, mua dăm gói bánh


Son2 Son2 La2 La2…Son2 Son2 La2 La2


Anh sang thưa chuyện cùng em nghe anh


Fa2 Fa2 Fa2 Rê2 Fa2 Son2… Fa2 Fa2.cảm âm Gửi anh xa nhớ
Nguồn: cảm âm Gửi anh xa nhớ

No comments:

Post a Comment