Cảm âm Giúp em trả lời những câu hỏi

Cảm âm Giúp em trả lời những câu hỏi


Hôm qua em mơ hay tất cả Là sự thật


La La La La Sol Fa Sol La Sol Fa Rê

Sao môi em run và nước mắt vẫn tuôn,


Fa   Fa   Fa   Fa  Rê  Fa  Sol  Đố  La

Mắt em đẫm lệ, hy vọng anh sẽ về…


La  Sol  La   Fa , Fa  Mi  Fa Đố La

Cầu mong mọi thứ sẽ tốt hơn chứ.. Đừng tệ thêm đi.


Rê  Sol  La  Sib  La  Sib  La  Fa  Rê  Fa  Sol  Sol

Anh tay trong tay trao nụ hôn ấy giữa ban ngày.


La  La  La  La  Sol  Fa  Sol  La  Sol  Fa  Rê

Xem ra em chẳng còn Là gì của anh


Fa  Fa  Fa  Fa  Rê  Fa  Sol  Đố La

Mắt em nhắm lại.. không thể thêm nhẫn nại,


La  Sol  La  Fa  ,  Fa  Mi   Fa  Đố  La


Mặc dù cho anh Là người mà em yêu thương rất nhiều


Rê  Sol  La  Sib  La  Sib  La  Sib  Đố  Rế  Mí  Đố
ĐK:

“Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không?”


Đố  Đố  Đố  Đố  Đố  Rế  Fá  Sól  Sól  Sól  Fá  Mí

Hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng…


La  Fá  Mí  Fá  Mí  Fá  Mí  Rế  Mí  Đố  La

Ngoài người mà anh luôn nói Là mãi yêu..còn một người nữa…


Fa  Fa  Fa  Rế  Mí-Fá  Fá  Rế  Sól  Fá , Đố  Rế  Mí  Fá

Người đó đã biết hay chưa đã biết bên anh đã có em chưa?


Rế  Fá  Lá  Sól  Fá  Fá  , Lá  Sól  Fá  Fá  Rế  Fá  Rế  Đố


 


Kết thúc bài:


Chúng ta nay khác rồi


Fá  .. Mí .. Rế  Rế ..Đố


Giờ hai người hai lối


Fa   Fá  ..Rế   ..Fá SólCảm âm Giúp em trả lời những câu hỏi
Nguồn: Cảm âm Giúp em trả lời những câu hỏi

No comments:

Post a Comment