Cảm âm Gió Thổi Bên Trời

Cảm âm Gió Thổi Bên Trời


D’ D’ D’ D’ L F S L F.

F R F S L F R D.

D’ D’ D’ D’ L F S L F.

F R F S L F R S.

R F F F S L L.

S L Xib L S F F R L.

R F F F S F S L L.

S L Xib L S F F R D’.


D’ L D’ R’ D’ F S L F.

F’ S’ F’ R’ L D’.

R’ D’ R’ F’ R’ D’ L L.

L S L D’ L S F L S.


D’ L D’ R’ D’ F S L F.

F’ S’ F’ R’ L D’.

R’ D’ R’ F’ R’ D’ L L.

L S L D’ L S F R F.


Nhạc Hoa.​


Ngoài Cảm âm Gió Thổi Bên Trời, các bạn có thể tìm thấy cảm âm nhạc Hoa tại: https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-nhac-hoa/Cảm âm Gió Thổi Bên Trời
Nguồn: Cảm âm Gió Thổi Bên Trời

No comments:

Post a Comment