Cảm âm gặp nhau giữa rừng mơ

Mặt trời hồng lưng vách núi

(R R R F S-L L)bát độ 2

Lững lờ làn mây trắng

(R R R F S-L)2

Con chim gì mà hót vui

(S S F F S-L S)2

Vang cả cánh rừng

(F R F-S-F R)2

Vui chân, vui chân, ta cùng xuống chợ

F2-R2-F2,M2-R2-M2,Đ2 L Đ2-R2-Đ2 L .

Bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ

F2-R2-F2 M2-R2-M2 Đ2 R2 S-L Đ2-R2

Kìa một chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi

Anh vui gì mà sáo bay vang cả cánh rừng

Vui chân, vui chân, Ta cùng xuống chợ

Bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ

(lặp lại đoạn trên nhé)


Xuống chợ, xuống chợ, ngại ngùng gì hỡi em

M2-S2 L,M2-S2 L,L L L M2-S2 M2

Xuống chợ, xuống chợ, xuống chợ với em

M2-S2 Đ2,M2-S2 Đ2,M2-S2 R2

Ái là! Chàng trai khôi ngô ghê!.

R2-M2 M!S L L L L

Ô! giọng của nàng hay quá

(F-S! R R R S L)2

Ớ ờ ơ.. mà sao nàng xinh quá

S2-L2 M2 S2…R2 S2 R2 S2 L2(Vuốt)

Màu xanh tím đỏ nhảy nhót trong mắt em

M2 S2 L2(Vuốt) L L S2 M2 S2 R2

vui chân vui chân mà chẳng muađược gì

R2-Đ2 R2,Đ2-L2 Đ2,S S L S M

Trong ngực em(ái là) như có tiếng ngựa phi

Đ2 L Đ(R2-M2 R) L L XIB L S LCảm âm gặp nhau giữa rừng mơ
Nguồn: Cảm âm gặp nhau giữa rừng mơ

No comments:

Post a Comment