Cảm âm Gặp Mẹ Trong Mơ

Rê rê rê la la sol, mi mi mi fa mi rê

Rê rê rê la la sol, đố đố đố rế đố la

La la rế đố rế rế, đố rế đố la sol

Fa fa fa fa fa đố la đố sol sol la rê

Rê rê rê la la sol, mi mi mi fa mi rê

Rê rê rê la la sol, đố đố đố rế đố la

La la rế đố rế rế, đố rế đố la sol

Fa fa fa fa fa đố la đố sol sol la rê

ĐK :

La la la fá mí rế

Đố rế đố la sol

Fa fa fa fa fa đố la đố sol sol la rêCảm âm Gặp Mẹ Trong Mơ
Nguồn: Cảm âm Gặp Mẹ Trong Mơ

No comments:

Post a Comment