Cảm âm Em về với người

Em về với người
Do la sol sol do fa

Hết rồi câu chăn gối
Sol_fa Re-do,fa fa sol sol-la

Hẹn ước trọn đôi bây chừ riêng một mình tôi
Do la sol mi fa sol,fa sol do,do re do fa sol do do

Mơ nhiều ước nhiều
Do la sol sol do fa

Để rồi như mây khói
Sol_fa Re-do,fa fa sol sol-la

Tình đã vời xa xa vời tiếc thương cũng rồi.
Do la sol mi fa sol,fa sol do,do la sol sol-do fa.


Ôi xa cách từ đây đớn đau đau đớn nào ai hay
Mi_fa, sol la sol fa_mj fa.,fa sol do do re do fa sol_do do.

Xin miễn sao đời em được vui với duyên tình ai
La do la sol fa sol,re_do la sol la sol fa sol

Anh không trách gì đâu có chăng anh trách đời riêng anh,
Mi_fa, sol la sol fa_mj fa.,fa sol do do re do fa sol_do do.

Không giữ em dài lâu để em lỡ duyên tình đầu.
La do la sol fa sol,Do la sol do la sol fa fa.


Em về với người
Do la sol sol do fa

Đã vội quên hay nhớ
Sol_fa Re-do,fa fa sol sol-la

Ngày đó còn nhau ái ân mơ mộng ngàn sau
Do la sol mi fa sol,fa sol do,do re do fa sol do do

Bây giờ hết rồi
Do la sol sol do fa

Em về vui bên nớ
Sol_fa Re-do,fa fa sol sol-la

Người đó và tôi chung trời cách nhau mấy đời…
Do la sol mi fa sol,fa sol do,do la sol sol-do fa.Cảm âm Em về với người
Nguồn: Cảm âm Em về với người

No comments:

Post a Comment