Cảm âm Em Làm Gì Tối Nay

Cảm âm Em Làm Gì Tối Nay


R2 M2 F2, F2 M2 F2 S2-L2 M2

Trả lời anh, em ở đâu tối nay?

S-LD2 R2. R2 D2 R2 D3 L2

Nhìn anh đi, nhìn thẳng vào mắt anh.

S2 L2 SIB2 SIB2 SIB L2 L2 S2 S2

Trong ánh mắt vốn dĩ trong veo nơi em

F2 S2 L2 D3 D3 S2 L2 F2

Lạc về đâu mất những cảm xúc thật

F2 M2 R2 L2 SIB F2 F2.M2 F2 S2 F2 M2 D2 R2 L2

nói đi em Đừng làm anh tin rằng nước mắt nơi em rơi dễ dàng.

R2 M2 F2. F2 M2 F2 S2-L2 M2

Trả lời anh, em làm gì tối nay?

S-L D2 R2.R2 D2 R2 D3 L2

Đừng cứ mãi đừng lặng im như vậy

S2 L2 SIB2 SIB2 SIB L2 L2 S2 S2

Em có nhớ khi em nói hai đứa yêu nhau

F2 S2 L2 D3 D3 S2 L2 F2

Chẳng điều gì quý giá hơn chân thành

F2 M2 R2 L2 SIB F2 F2

Đến đây thôi mình rời tay đi

F2 F2 M2 L2 D3

Anh không thể đi xa hơn.


F2 M2 R2 M2 F2 L R2 F2 M2

Có một người đã đứng chờ em tối nay

M2 R2 D2 R2 M2 L2 D2 M2 R2

Có một người bình tĩnh nhìn em đổi thay

D2 X L X D2 D2 D2 X X L L S S L M

Vẫn nét mặt và đôi môi ấy say mê bên ai như đôi ta đã từng

F2 M2 R2 M2 F2 S2 F2 S2-L2 S2

Có một người đã ước chưa nhìn thấy gì

F2M2R2M2F2LR2F2M2

những phép màu xảy ra Cuộc đời mấy khi

D2X L X D2 X D2 X D2 R2 X S M L

nên bây giờ Anh mới nhìn em bằng ánh mắt không còn niềm tin!


 


Ngoài cảm âm Cảm âm Em Làm Gì Tối Nay, bạn có thể tìm các cảm âm khác tại danh mục cảm âm bài hát của chúng tôi tại:  https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/Cảm âm Em Làm Gì Tối Nay
Nguồn: Cảm âm Em Làm Gì Tối Nay

No comments:

Post a Comment