Cảm âm để mãi có nhau

Người yêu hỡi có thấy
L XI D2 XI Đ2
Một mùa thu sang
M F D2 D2
Lá khô xào xạc
ĐỐ XI L XI 
Đường về chơi với
R M XI XI

Lẻ loi mình em

XI L S L

Cùng hoàng hôn buông

Đ R L L

Tan vào bóng tối mịt mờ

L SOL# L XI F M

Này người yêu hỡi có thấy

M L XI Đ2 XI Đ2

Một mùa đông sang

M F D2 D2

Se lạnh bờ vai mỗi khi gió về

D2 XI D2 R2 S2 F2 S2 M2

Buốt giá nỗi nhớ của em khi nhớ

M2 F2 M2 F2 L XI D2 R2

Bên vòng tay anh ấm êm đêm đông ướt lạnh

XI L XI D2 M2 R2 D2 XI D2 L

Mưa gió

XI-L-XI D2

Và mắt môi hồng anh trao ngất ngây

M D2 XI L XI M2 R2

Ôi tình yêu đầu!

D2 XI D2 L


Này lá đừng mãi rơi trên đường em

L L2 M2 S2 F2 F2 M2 F2

Này gió đừng quấn trái tim hao gầy

S S2 R2 F2 F2 M2 D2-R2 D2

Để em được mãi yêu anh suốt đời

L XI D2 M2 R2 R2 D2 XI

Dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối

R2 D2 XI D2 XI D2 R2 M2

Người hỡi dù anh có bao đổi thay

L L2 M2 F2 S2 F2 M2 F2

Em vẫn nhớ anh bao ngày anh về

L2 XI2 D3 XI2 L2 S2 L2 M2

Mình cùng nhau xóa đêm đông não nề

L XI D2 M2 R2 R2 L SOL#

Để mãi có nhau

M XI D2 LCảm âm để mãi có nhau
Nguồn: Cảm âm để mãi có nhau

No comments:

Post a Comment