cảm âm Dĩ vãng cuộc tình

DĨ VÃNG CUỘC TÌNH


Đã lâu rồi từ ngày em ra đi


fa mi rê, rê rê, fa sol la

Để trái tim ta đã mang thương đau


fa la sol, sol sol, fa mi re

Em ơi tìm về lại nơi chốn cũ


fa mi re, đo re, fa la rê2

Tìm chút dư âm của cuộc tình xưa


la rê2 đô2, đô2 đô2, la sol la


Trong cuộc đời nào được như ý muốn

fa mi rê, rê rê, fa sol la

Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn


fa la sol, sol sol, fa mi re

Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối


fa mi re, đo re, fa la rê2

Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi


đô2 rê2 mi2, mi2 mi2, rê2 đô2 rê2…ĐK


Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ


fa sol la la la la, fa la sol

Để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu


mi fa sol sol sol, do sol fa

Từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi


rê mi fa, re fa sol, fa sol la…Tại sao yêu nhau không đến được với nhau


fa sol la la la la, fa la sol

Để giờ đây hai ta phải khổ đau


mi fa sol sol sol, do sol fa

Mà sao không hề tha thứ cho nhau một lần


re mi fa, mi fa sol, fa mi, do recảm âm Dĩ vãng cuộc tình
Nguồn: cảm âm Dĩ vãng cuộc tình

No comments:

Post a Comment