Cảm âm Con Yêu Mẹ

Cảm âm Con Yêu Mẹ

từ facebook: Viết Cảm Âm

Luôn yêu thương con luôn chở che
m m m m r d m

Mong một mai con sẽ lớn khôn
r d s s l s m

Bao gian lao không ngại chi
r r r d l r

Vì chấp cánh cho con những ước mơ
d r m m m m f m

Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều
l si d2 si l-si l s

Và chỉ mong mẹ ở bên cạnh
m l s m s f m

Xa quê hương để tìm một tương lai
r r r d l m s

Nhiều lúc con đã quá vô tâm
m d2 d2 d2 r2 si l-si

Nhìn mẹ đau xót xa tận đáy lòng
l si d2 d2 si l si s

Nguyện xin giữ nỗi đau mình con nhận
m s l l s f s m

Mẹ hy sinh cả đời cũng chỉ vì
l s d2 d2 si d2 m2 l

Ngày mai tương lai con rộng mở

s l l si d2 r2 m2


Con có, thể ,quên tất cả những gì trên thế gian này
r2 m2, r2, d2 d2 d2 d2 l si d2 si s

Nhưng con sẽ, còn giữ mãi những kí ức về mẹ
d2 d2 r2, s s m2 m2 f2 m2 r2 d2

mẹ ơi mẹ biết không ? CON YÊU MẸ
s l l m2 r2…r2 d2 l

———————-

đoạn dạo:
m l si d2 si s si l s

l s f m

l si d2 si s m2 f2 s2 si l si d2 si…..Cảm âm Con Yêu Mẹ
Nguồn: Cảm âm Con Yêu Mẹ

No comments:

Post a Comment