Cảm âm chuyện tình người đan áo

Có người con gái,đông về đan áo ấm ra sa trường.


rê_Mi Là Đồ_rê Mí, La Mi La Sí si_Rế Đô Si


Là Ước mơ không nhiều mong niềm vui bé bên phương trời xa


mi_La Fa Mi Rề Rê rê_Đồ Rê Mí mi_La fa_Mi Rề Mi


Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đan áo,


La La La la_Đố Mì Mì La Đồ Đồ Rê Mí


một vầng trăng xế bóng chia đôi


Là Là Đô Là Mí Rê Rê Áo


đan chưa rồi, lỡ mùa đông về giá lạnh người đi


Sí Rê Sí La Sol, Sí Rê Si La Mì Mì La Rề Mi Đồ La )


…………………………………………………………………..


Mùa đông !ai đan áo gửi đi


mì_Sol La ! La La Đô mi_Sol La


Mùa đông ai mơ ước đời mặn nồng


mì_Sol la, La_sol La Đô Mì_Sol mi_Rề_Mì


như chim chiều về có đôi


Rê_mí_Rê Đồ Là Đô mí Rê


để mưa gió về đừng lạnh lùng


Rề La… Đố Mì mì Mì_rề Mì


để em trong bao ngày xa cách


Mì_La Rê Rê Rê Đồ Rê MÍ


Đan mộng đẹp vào chiếc áo mùa đông


Đô Là Là.. La Đô Đô Là Si


cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tười


La Đố La Mì Đồ Mì La La sol La


Lá rơi mấy mùa, là mấy đông em chờ


Mí Rê Mí Sì#, Sì Rế Đô Si Là


…………………………………………………………….Cảm âm chuyện tình người đan áo
Nguồn: Cảm âm chuyện tình người đan áo

No comments:

Post a Comment