cảm âm Chúng ta không thuộc về nhau

CHÚNG TA KHÔNG THUỘC VỀ NHAU


Niềm tin đã mất giọt nước mắt cuốn kí ức anh chìm sâu


Sòl là sì đô là sì đô đô đô đô sì là sì


Tìm về nơi đâu, cô đơn đôi chân lạc trôi giữa bầu trời


(Sòl-là) là sì đô, đô đô đô đô rê (rê-mi) (sòl-là) sòl


Màn đêm che giấu từng góc tối cuốn lấy phía sau bờ môi


Sòl là sì đô là sì đô đô đô đô sì là sì


Tại vì anh thôi


Sòl (sòl-là) sì đô


Luôn say mê nên đôi khi quá dại khờ


Đô đô đô đô rê (rê-mi) (sòl-là) sòl


Nhắm mắt ơ thờ, anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này


Đô đô si la, đô rê mi là sòl đô rê mi (sòl-là) sòl


Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy?


Đô đô sì là đô rê mi là đô rê mi là sòl


Mông lung như một trò đùa


Rê rê rê đô đô đô


Anh xin giơ tay rút lui thôi


Mi mi mi mi fa mi rê


Do ai trách ai bây giờ đây???


Rê rê mi rê đô là đô


Chúng ta không thuộc về nhau


Sol mi rê đô là đô


Chúng ta không thuộc về nhau


Sol mi rê đô là rê


Chúng ta không thuộc về nhau


Sol mi rê đô là đô


Em hãy cứ đi bên người mà em cần


Sol mi rê đô là đô


Trái tim không thuộc về nhau


Rê mi sol mi rê đô la đô sòl


Giấc mơ không là của nhau


Sol mi rê đô là rê


Xóa câu ca buồn chiều mưa anh lỡ xóa luôn yêu thương ngày xưa rồi!


Sol mi rê đô là đô rê mi sol mi rê đô là đô sòl


Chúng ta không thuộc về nhau!!!


Sol mi rê đô là đô.cảm âm Chúng ta không thuộc về nhau
Nguồn: cảm âm Chúng ta không thuộc về nhau

No comments:

Post a Comment