cảm âm Chưa bao giờ

CHƯA BAO GIỜ


Đã có lúc anh mong tim mình bé lại..


R2,m2-m2-m2-r2-r2-d2-x-s2-x.


Để nỗi nhớ em, không thể nào,, thêm nữa..


F2,s2-s2-s2-f2, -m2-d2-d2,, -r2-m2..


Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi.


R2,m2-m2-m2-r2-r2-l-x-s2-s2.


Để những dấu yêu,, sẽ không phai mờ..


S2-s2-s2,l2-f2,, -r2,m2-r2-x-l..


———————————–


Nếu không hát lên nặng lòng da diết..


S2,l2-s2-s2,l2-s2-r2-r2-m2-f2..


Nếu không nói ra làm sao biết.


S2-m2-s2-m2-r2-m2-s2,l2..


Anh thương em (oh’ oh oh`),


S2,l2-l2-l2 (l2,x2-l2-s2),


Anh sẽ nói em nghe những điều,, chưa bao giờ.


X2-x2-d3-x2-x2-l2-s2,, -l2-s2-r2,m2.


****************************


Bình minh khuất lấp sau màn đêm, như nỗi lòng anh.


X-d2-s2-l2-m2-r2-m2, -s2-m2-r2-m2.


Chất chứa lâu nay em không hề hay biết.


S2-s2-f2-f2-m2-r2-d2-r2-m2.


Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh, không hiểu được em.


X-d2-s2-l2-m2-r2-m2, -s2-m2-r2-m2.


Dập tan bao nhiêu yêu dấu lụi tàn….


S2-l2-l2-l2-l2-x2, -x2-d3x2-l2….


——————————————


2. Cất tiếng hát nghe sao lòng nhẹ cơn sầu.


R2,m2-m2-m2-r2-r2-l-x-s2-l,x.


Dẫu có chút vương, chút ân tình, chôn giấu.


S2-s2-s2-f2, -m2-r2-d2,, -r2-m2..


Đếm những nhớ thương, thầm lặng trên tay.


R2,m2-m2-m2-r2, -l-x-s2-s2.


Nghe sao buốt thêm, ướt đôi vai này.


S2-s2-s2,l2-f2,, -r2,m2-r2-x-l..


[Coda]: Vì anh câm nín chôn sâu yêu thương, anh trao đến em.


M2-l2-x2-d3-x2-x2-l2-l2, -s2-s2-s2,l2-s2.


Lặng nhìn em lướt qua bên đời.


S2-s2-l2-x2-d3-x2-l2-s2.


Một mai ai biết cơn mê đưa em, vào vòng tay mới..


M2-l2-x2-d3-x2-x2-l2-l2, -s2-s2-l2-x2..


Anh sẽ chờ, phía sau, giấc mơ của em…


X2-d3-l2, -d3-x2, -x2-l2-s2-l2..cảm âm Chưa bao giờ
Nguồn: cảm âm Chưa bao giờ

No comments:

Post a Comment