Cảm âm chàng trai si tình

Cảm âm Chàng trai si tình


có buồn nào buồn hơn


fa_sol đồ mi sol Đô.


khi em vừa thôi học


đô đô sì đô sol


là em đi lấy chồng


mi fa fa fa_sol Đô


Trường xưa, nay vắng bóng em


tôi Đô_Mi Fa, sol Đô đô La# fa_SOl


Tại sao tôi lại mất nàng


Sol_Đô Rê Rê Đô rê Sol


người yêu tôi yêu cướp


Sol Đô Dô Đô Rế


ai cướp linh hồn tôi


Rê mí rê si đô Rê Mí Rê sì đô


Ai dẫm lên tim mình


Đô sol_Đô La Sol Fa


cho tim mình rỉ máu


Fa Fa Mi Fa sol


hết rồi tình đâu tiên


Sol Rề Fa fa_Sol Đô​Cảm âm chàng trai si tình
Nguồn: Cảm âm chàng trai si tình

No comments:

Post a Comment