cảm âm Cầu vòng khuyết

CẦU VỒNG KHUYẾT


Ai đã yêu một lần, đều hạnh phúc với người mình yêu


Rê rê rê đô la, son la đô rê đô son la


Ai đã yêu một lần, đều trải qua cay đắng của tình yêu


Rê rê rê đô la, son la đô rê mi rê đô rê


Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh


La đô đô rê đô la rê rê đô rê


Như hoa như đời thiên thần


Pha pha pha pha rê đô


Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi


La đô đô la đô la rê rê đô rê


Chia đôi cầu vòng ngày xưa


Pha pha rê rê pha son


Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao


La son pha son pha đô la


Sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai


La son pha son pha la đô


Ánh trăng đã không còn nữa


Pha mi pha mi rê pha


Chỉ còn chiếc cầu vòng khuyết, để mình tôi đơn coi


Mi rê mi rê đô mi, rê mi pha son son


Đến bao giờ mới được có em


La son pha son pha đô la


Đến bao giờ thấy được cầu vồng


La son pha son pha la đô


Tôi ngồi giữa đêm lạnh vắng


Pha mi pha mi rê pha


Hỏi vì sao tôi lại khóc


Mi rê mi rê đô mi


Giờ mới biết đâu là yêu


Rê pha son pha mi phacảm âm Cầu vòng khuyết
Nguồn: cảm âm Cầu vòng khuyết

No comments:

Post a Comment