Cảm âm buông đôi tay nhau ra

Cảm Âm Buông Đôi Tay Nhau Ra – Sơn Tùng MTP


Mi rê đô là đô đô đô rê rê, mi rê đô si la


Cứ quên anh vậy đi nhạt nhoà sương tan, ái ân mây trôi buồn


Đô-rê sol sol mì sol mì sol rề mì đô rê mi


Những môi hôn chìm sâu còn đâu nụ cười thơ ngây đó


Mi rê đô là đô đo đô rê rê sol’ sol’


Cứ xa anh vậy đi đường mòn xưa kia dẫn lối


Rê rê đô mi


Đôi chân lẻ loi


La sol la


Anh lẻ loi


Mi mi rê mi, la sol la mì rê rê rê mí rê


Mưa rơi nhẹ rơi, mưa đừng mang hoàng hôn xua tan bóng em


Rê rê đô rê sol mì sol mì sol rê-mi đô đô đô rê đô


Chua cay nào hay, thương là đau màn đêm chia hai giấc mơ


đô rê mi đô đô la đô, đô rê rê rê rê mi đô


Giọt nước mắt vô tâm thờ ơ, ngàn câu ca sao nghe hững hờ


Đô la đô đô la đô rê mi đô rê-mi


Em lặng im anh lặng im sương gió bủa vây!


lá so’l mi rê đô la rê


Úh uh úh uh uh ùh uh…


(Mi mi mi mi mi mi Buông đôi tay nhau ra) l


á so’l mi rê đô rê đô Úh uh úh uh uh úh uh…


(mi mi mi mi mi Buông đôi tay chia xa)


lá so’l mi rê đô la rê Úh uh úh uh uh ùh uh…


(Hờn ghen xin cất trong tim này)


lá so’l mi rê đô rê đô


Úh uh úh uh uh úh uh…


đô so’l mi so’l đô so’l so’l la’ so’l mi đô la


Ngày tháng êm tắt vụt mất ai đó mang em đi rồi


so’l mi so’l si đô


giấu chôn những hoài mong


đô rê mi mi la sol la, so’l rê so’l đô so’l


Ở phía trước mong em bình yên phía sau những vụn vỡ


mi’ sol’ (sol3) rê đô la la rê si đô


Cơn gió quay lưng rồi ngoái thương những chờ mong!Cảm âm buông đôi tay nhau ra
Nguồn: Cảm âm buông đôi tay nhau ra

No comments:

Post a Comment