cảm âm Bụi bay vào mắt

BỤI BAY VÀO MẮT


Em phải thức bao nhiêu đêm 

Mi Rê Sol Mi Mi Mi

Và em phải đếm bao nhiêu canh 

Rê Mi Rê Sol Mi Mi Mi

Để thấy em luôn được nép trong vòng tay anh. 

Sol Đô2 Si Si La La Sol Sol Mi Sol

Mà em nào đâu khóc, bụi bay vào mắt thôi. 

Sol La Sol La Đô2, Sol La Sol Rê2 Đô2

Bụi bay vào đêm trông ngóng chân ai qua thềm. 

Mi Fa Mi Fa Sol La Sol Sol Mi Rê


Em phải ước bao nhiêu câu 

Mi Rê Sol Mi Mi Mi

Và em phải nếm bao nhiêu đau. 

Rê Mi Rê Sol Mi Mi Mi

Để mím môi đón ánh mắt anh lời chia tay. 

Sol Đô2 Si Si La La Sol Sol Mi Sol

Mà anh nào có lỗi

Sol La Sol La Đô2

Lỗi Đô em không giữ được người

La Sol Sol Sol Mi Rê Đô

Vẫy tay chào anh đường anh đi vắng em rồi. 

Mi Fa Mi Fa Mi Fa Sol Mi Rê Đô.


[ĐK:] 

Lặng nhìn anh quay lưng bước đi 

Sol La Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 Đô2

Bụi bay vào mắt chứ đâu khóc đâu. 

Đô2 Rê2 Mi2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2

Lần cuối chẳng muốn níu kéo trái tim người quay về. 

Mi2 Đô3 Đô3 Đô3 Đô3 Rê3 Đô3 Si2 Sol2 La2 Sol2

Nhìn đi anh ơi trời xa

Sol2 La2 La2 La2 Sol2 La2 

Từng cách chim nghiêng nghiêng cuối con đường. 

La2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Mi2 Rê2 Đô2

Ở nơi đó còn có một người mong anh. 

Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Rê2-Đô2 Rê2 Rê2


Lặng nhìn anh quay lưng bước đi 

Sol La Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 Đô2

Bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu. 

Đô2 Rê2 Mi2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2

Dù em đây yêu anh mãi đến từng tế bào. 

Mi2 Đô3 Đô3 Đô3 Đô3 Rê3 Đô3 Si2 Sol2 La2 Sol2

Bụi kia sao bay vào mắt 

Sol2 La2 La2 La2 Sol2 La2 

Làm khoé Mi rưng rưng đến nghẹn ngào. 

La2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Mi2 Rê2 Đô2

Thì anh hôm nay và tình yêu của anh 

Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Sol2 La2 Sol2

Cũng là bụi trong mắt em thôi

Sol La Đô2 Đô2 Rê2 Đô2 Đô2.
cảm âm Bụi bay vào mắt
Nguồn: cảm âm Bụi bay vào mắt

No comments:

Post a Comment