Cảm âm biết tìm đâu

Từng ngày Doài còn lại Miột Miình nơi đây,

Re Do Re Re Re Re Fa SoLa La


Nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xa.

Fa La SoLa SoLa SoLa SoLa Fa ReDo Re


Lòng ngậm ngùi về Miột cuộc tình đã lỡ

Re Do Re Re Re Re Fa La Re2


Tình đã bay theo những cánh chim về đâu?

La Re2 Do2 Do2 Do2 Do2 La SoLa La


Từng ngày Doài còn lại Một Mình nơi đây,

Re Do Re Re Re Re Fa SoLa La


Lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào.

Fa La SoLa SoLa SoLa SoLa Fa ReDo Re


Trong vòng tay Mình đã nguyện thề bên nhau

Re Do Re Re Re Re Fa La Re2


Hồn ngất ngây khi đôi Môi em vừa trao.

La Re2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 La Re2…


ĐK:


Khát khao Mong trở lại Miột ngày êm đềm,

Mi2Fa2 Mi2 Re2 Do2 La SoLa La Do2 La


Ta cùng nhau Say sưa bước trên đường tình.

Do2 La Do2 Do2 Do2 Re2 Do2 SoLa La


Nắm tay nhau vui đùa Rộn vang tiếng cười,

Mi2Fa2 Mi2 Re2 Do2 La SoLa La Do2 La


Dìu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiên.

La Do2 Re2 Fa2 Fa2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2


Khát khao Mong tmở lại Một ngày êm đềm,

Mi2Fa2 Mi2 Re2 Do2 La SoLa La Do2 La


Ta cùng em Soay Sưa bước tReên đường về.

Do2 La Do2 Do2 Do2 Re2 Do2 SoLa La


Nước Mắt Rơi biết giờ chỉ là xa vời,

Mi2Fa2 Mi2 Re2 Do2 La SoLa La Do2 La


Lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua.

La Do2 Re2 Fa2 Fa2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2


Biết tìm đâu?

Do2 La Do2Re2?….Cảm âm biết tìm đâu
Nguồn: Cảm âm biết tìm đâu

No comments:

Post a Comment