Cảm âm Bắt đầu một kết thúc

Nhớ tiếng rưa rơi ngày xưa, lúc đôi ta còn nhau khi tình yêu bắt đầu

La, La Sol Fa Mi Fa, Fa Mi Re Do Re, Re Do Re, Mi Sol

Nhớ chiếc hôn ai vội trao những đam mê giờ đây đã mãi xa nơi chốn nào.

La, La Sol Fa Mi Fa, Fa Mi Re, Do Re Fa La Sol Do2, Re2 La

Reồi Miột hôMi Miưa vẫn Reơi cho niềMi nhớ chẳng vơi

Fa Sol La Do2 Re2 Si, La Sol Si Si La

Sầu chia phôi em mắt môi nghe nỗi buồn giăng kín lối

Re Mi Fa Do2 Re2 Si, Re2 Mi2 Do2 Re2 Mi2 Mi2

Còn đâu nữa lời đã hứa giờ vút bay Tình đã mãi xa tầm tay

Re2 Mi2 Fa2, La Fa2 Fa2, Sol Fa2 Mi2, Sol Mi2 Mi2 Re2 Do2 Re2

Khi con tim el đã trót mang đổi thay

Re2 Re2 Re2 Mi2, Fa2 Fa2 Fa2 Mi2 Fa2

Còn trong anh từng nỗi nhớ dù trái tim nghe tan vỡ

Re2 Mi2 Fa2, La Fa2 Fa2, La Fa2 Mi2 Fa2 Sol2 La2

Từng chiều nghe tiếng Mưa ngỡ em về.

Do2 Re2 Fa2 La2 Sol2, Fa2 Mi2 Do2 Re2


 Cảm âm Bắt đầu một kết thúc
Nguồn: Cảm âm Bắt đầu một kết thúc

No comments:

Post a Comment