Cảm âm bài Xuân Xuân ơi ! Xuân đã về

Cảm âm bài Xuân Xuân ơi ! Xuân đã về


Xuân Xuân ơi ! Xuân đã về
La2 la2 la2 si2 đô3 si2_la2

Có nỗi vui nào vui hơn ngày Xuân đến
La2 la2 sol2 mi2 mi2 rê2 đô2 rê2 mi2

Xuân Xuân ơi ! Xuân đã về
rê2 rê2 rê2 mi2 fa2 mi2_rê2

Tiếng chúc giao thừa chào đón mùa Xuân
Si2 si2 la2 sol2 mi2 đô3 la2 si2

Xuân Xuân ơi ! Xuân đến rồi
La2 la2 la2 si2 đô3 si2_la2

Cánh én bay về cho tim mình nao nức
La2 la2 sol2 mi2 mi2 rê2 đô2 rê2 mi2

Xuân Xuân ơi ! Xuân đến rồi
Rê2 rê2 rê2 mi2 fa2 mi2_rê2

Những đóa mây vàng chào mừng Xuân sang
Si2 si2 la2 sol2 rê2 mi2 sol2 la2

Nghe âm vang bao câu chúc yên lành
Rê2 rê2 rê2 rê2 mi2 sol2 đô2 la

Đất nước gấm hoa yên ấm an vui
Đô3 đô3 đô3 si2 la2 si2 la2 sol2

Bao em thơ khoe áo mới tươi cười
Rê2 rê2 rê2 rê2 mi2 sol2 đô2 la

Chào một mùa Xuân mới
Mi2 mi2 sol2 la2 si2

Xuân Xuân ơi ! Xuân đã về
La2 la2 la2 si2 đô3 si_la2

Kính chúc muôn người với bao điều mong ước
La2 la2 sol2 mi2 mi2 rê2 đô2 rê2 mi2

Trong hương Xuân ta vẫy chào
Rê2 rê2 rê2 mi2 fa2 mi2_rê2

Kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui
Si2 si2 la2 sol2 rê2 mi2 sol2 la2Cảm âm bài Xuân Xuân ơi ! Xuân đã về
Nguồn: Cảm âm bài Xuân Xuân ơi ! Xuân đã về

No comments:

Post a Comment