Cảm âm bài Tình yêu trong sáng - Nhạc Hoa lời Việt

TÌNH YÊU TRONG SÁNG


Đoạn dạo đầu:


la sol la đô rế đô la đố la sol fa re fa


Vào một ngày tươi sáng ta đi cùng nhau

Dồ rề fa sol đố la la sol` la

Và lòng em đã hứa yêu anh dài lâu

Fa` sol la đô rế đô đô là đô

Chớ thay lòng nhé anh cho em buồn Lệ ướt hoen đôi bờ mi .

Lá sol fa` la sol fa fa rề đồ rế đô la sol la

Này một khi đã hứa xin anh đừng quên

Dồ rề fa sol đố la la sol` la

Rằng từ nay chỉ có mỗi riêng mình em

Fa` sol la đô rế đô đô là đô

Đã như là giấc mơ bên anh mà Lòng đã yêu anh hỡi ngưòi .

Lá sol fa` la sol fa fa rề đồ rế đô la sol fa`

Nhớ không em bao nhiêu ngày tháng qua

Fa’ mi rê rê rê là rế đô

Tình đôi ta đã trao nhau qua thiết tha

Là đô rê fa fa fa lá sol fa

Lòng anh hứa sẽ mãi mãi không dổi thay

Dồ rề fa fa fa sol’ rê đô là đô

Và con tim chỉ biết yêu em .

Là đô rê fa fa fa rê đồ

Nói đi em , em yêu chỉ có anh

Fa’ mi rê rê rê là rế đô

Nguyện trên môi em trao anh nhũng khúc ca

Là đô rê fa fa fa sol’ fa

Từng ngày qua bên nhau , Em nhân ra

Dồ rề fa fa fa sol’ rê đô là đô

Rằng anh đây chỉ có em thôi.

Là đô rê fa fa fa rê đồ

Chuyện tình yêu ta mãi như muôn bài thơ

Dồ rề fa sol đố la la sol` la

Tư tình trong ca khúc có em và anh

Fa` sol la đô rế đô đô là đô

Mãi như một khúc ca lá la là Tình ái đưa ta mãi mãi bên nhau ….

Lá sol fa` la sol fa fa rề đồ rế đô la sol fa`


Cảm âm bài Tình yêu trong sáng - Nhạc Hoa lời Việt
Nguồn: Cảm âm bài Tình yêu trong sáng - Nhạc Hoa lời Việt

No comments:

Post a Comment