Cảm âm bài Mấy nhịp cầu tre

Cảm âm bài mấy nhịp cầu tre 
Làng tôi, nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre
la mi2, mi2 mi2 mi2 sol2 la2 la re2 mi2 
Làng bên, băng qua kinh nối tình miền quê 
mi re2, re2 re2 re2 mi2 mi la re2
Buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè 
mi re2, si la sol la-sol mi la-sol mi
Lặng mà nghe ai hát đêm về. 
mi la re2 re2 mi2 re2-do2 la
Hỏi rằng, ai nâng niu mấy nhịp cầu tre 

la mi2, mi2 mi2 mi2 sol2 la2 la re2 mi2

Lặng nghe, ai ca trong nắng chiều vàng hoe

mi re2, re2 re2 re2 mi2 mi la re2

Cầu tre bao nhiêu hè vui một câu vè

mi re2, si la sol la-sol mi la-sol mi

Để lòng ai quên hết não nề.

mi la re2 re2 mi2 re2-do2 la

Ai đem bắt nhịp cầu tre

mi2 mi2 sol2 la re2 mi2

Cho chàng là chàng làng bên ấy

re2-do2 la mi la re2 mi2

Thương em là em ở bên này

re2 re2 do2 re2 mi2 do2 la

ờ ơ ớ ớ ờ hơ…

sol la do2 do2 sol la

Cầu tre, tắc tịch tình tang

mi mi2, re2 mi2 mi2

Cầu tre tắc tặt tình tình

mi re2, do2 la sol la

Rằng nhớ ở đây

la sol2 la mi2

Thương nhau mà thương nhau

re2 re2, la re2 re2

Cởi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi

la mi2 re2 do2 re2, la sol la la sol la

Qua cầu, qua cầu

re2 do2 la, re2 do2 la

Thưa, rằng thưa, rằng thưa

mi2, re2 mi2, re2 mi2

Qua cầu gió bay…

do2 la mi2 re2Cảm âm bài Mấy nhịp cầu tre
Nguồn: Cảm âm bài Mấy nhịp cầu tre

No comments:

Post a Comment