Cảm âm bài Lỗi Lầm - Phan Đình Tùng

d d d d m m m

x x x x m m m

l l l l, l s l s f m

d d d d m m m

x x x x m m m

l l l l, l s l x l


Có khi nào em buồn em nhớ đến anh,

đ x l l m l đ r x

Có khi nào em ngồi em khóc vì anh.

l x s s r s l r m

Tình yêu ta ly tan vụng vỡ khi đẹp đôi vì sao thế anh làm gì có lỗi.

d r r r r m s m r m , lb l x l lb lb l x

Em rất buồn em nào có lỗi với anh có bao giờ anh dành tất cả vì em.

đ x l l m l đ r x , l x s s r s l r m

Để khi chia tay nhau anh nói anh còn yêu thì lúc đó em đã rời xa

d r r r r m s m r m, s l x l s m l

Ngậm đắng nuốt cay tình ải qua tay để em bước đi quên cả lối về,

l m m r, l r d d . l x d x l s l m

Giot nước mắt rơi ngày tháng đam mê đâu mất.

l m m r, l r d d, r m

Anh và em bây giờ như vầng trăng khuya.

m r m d l l m r r

Anh và em bây giờ hai đứa hai nơi.

r d r d x r f m m

Nhớ làm gì, khóc làm gì vì tình yêu không có lần thứ hai.

d x l x l s, s s l l d l d x

Qua ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu,

m r m d l l m r r

Qua ngày mai thiên đường vắng bóng đôi ta.

r d r d x r f m m

Sao bây giờ nhớ nhau nhiều nhưng ta không đến được với nhau.

d x l x l s, l l l x s x lCảm âm bài Lỗi Lầm - Phan Đình Tùng
Nguồn: Cảm âm bài Lỗi Lầm - Phan Đình Tùng

No comments:

Post a Comment