Cảm âm bài Huế xưa

Tôi có người em Sông hương núi ngự,
ĐÔ’ RÊ’ ĐÔ’ SOLA ĐÔ’ ĐÔ’ ĐÔ’ RÊ’ ĐÔ’ FA LA

Của lũy tre thôn vĩ hiền từ,
FA LA SOLA FA SOLA RÊ ĐÔ

Của kinh thành cổ xưa thật xưa.
ĐÔ LA SOLA FA SOLA ĐÔ’ SOLA SOLAIb RÊ’D’

Buổi trưa em che nón lá
FA FA SOLA ĐÔ’ ĐÔ’ ĐÔ’ RÊ’ ĐÔ’ RÊ’ FA’

Cá Sông hương liếc nhìn ngẩn ngơ,
SOLA’ RÊ’ ĐÔ’ RÊ’ FA SOLA ĐÔ’

Lũ chim quyên ngất ngây từ xa.
ĐÔ RÊ SOLA SOLAĐÔ’ LA SOLA FA SOLA

Tôi Sống Đôộc thân trong căn phố nghèo,
ĐÔ’ RÊ’ ĐÔ’ SOLA ĐÔ’ ĐÔ’ ĐÔ’ RÊ’ ĐÔ’ FALA

Bởi trót thương nên nhớ thật nhiều,
FA LA SOLA FA SOLA RÊ ĐÔ

Bởi em Là hạnh phúc tình yêu.
ĐÔ LA SOLA FA SOLA ĐÔ’ SOLA SOLAIb RÊ’D’

Ở bên ni qua bên nớ,
FA FASOLA ĐÔ’ ĐÔ’ ĐÔ’ RÊ’ ĐÔ’ RÊ’ FA’

Cách con Sông chuyến Đò chẳng xa,
SOLA’ RÊ’ ĐÔ’ RÊ’ FA SOLA ĐÔ’

Nhỏ Sang thăm có tôi Đợi chờ.
ĐÔ SOLA SOLA ĐÔ’ LA SOLA FA FA

****

Huế ơi! không biết bây chừ,
FA’ SOLA’ FA’, FA’ ĐÔ’SOLA’ FA’ ĐÔ’

Tiếng ca nào vương bên mạn thuyền,
FA’ RÊ’ ĐÔ’ RÊ’ ĐÔ LA SOLA

Có ai chờ ai qua Trường Tiền,
LAĐÔ’ LA SOLA LA SOLA RÊ RÊ

Không biết bây chừ,
FA SOLA FA ĐÔ

Nữ Sinh mang nón bài thơ,
ĐÔ RÊ FA RÊ SOLA LA SOLA FA SOLA

Để trai xứ huế mộng mơ.
SOLA ĐÔ’ RÊ’ SOLA’ SOLA ĐÔ’

Huế ơi! ta nhớ muôn Đời,
FA’ SOLA’ FA’ FA’ ĐÔ’SOLA’ FA’ ĐÔ’

Bóng trăng hồ Sen trong Hoàng Thành,
ĐÔ’ FA’ RÊ’ ĐÔ’ RÊ’ ĐÔ’ LASOLA

Tiếng chuông từng đêm Thiên Mụ buồn,
LA ĐÔ’ LA SOLA LA SOLA FA FA

Ta nhớ muôn đời,
FA SOLA FA ĐÔ

Người con gái Huế quá xinh,
RÊ FA SOLA LA RÊ’ ĐÔ’

Tóc mây ngang Laưng trữ tình.
RÊ’ LA LA ĐÔ’LA SOLARÊ SOLAFA

****

Non nước thần kinh quê hương Đất Lành,
ĐÔ’ RÊ’ ĐÔ’ SOLA ĐÔ’ ĐÔ’ ĐÔ’ RÊ’ ĐÔ’ FALA

Lả trái tim Sông núi của mình,
FA LA SOLA FA SOLA RÊ ĐÔ

Cả Lainh hồn của dân hùng anh.
ĐÔ LA SOLA FA SOLA ĐÔ’ SOLA SOLAIb RÊ’D’

Bởi Đâu gây nên nông nỗi,
FA FASOLA ĐÔ’ ĐÔ’ ĐÔ’ RÊ’ ĐÔ’ RÊ’ FA’

Cánh chim bay giữa trời Le Loi,
SOLA’ RÊ’ ĐÔ’ RÊ’ FA SOLA ĐÔ’

Nhỏ tôi yêu không bao giờ nguôi.
ĐÔ RÊ SOLA SOLAĐÔ’ LA SOLA FA SOLA

Tôi Đã Lạc em trong cơn biến Đôộng,
ĐÔ’ RÊ’ ĐÔ’ SOLA ĐÔ’ ĐÔ’ ĐÔ’ RÊ’ ĐÔ’ FA LA

Để tháng năm hai đứa lạnh lùng,
FA LA SOLA FA SOLA RÊ ĐÔ

Để đêm ngày kẻ nhớ người mong.
ĐÔ LA SOLA FA SOLA ĐÔ’ SOLA SOLAIb RÊ’D’

Khổ đau cao như mây tím
FA FASOLA ĐÔ’ ĐÔ’ ĐÔ’ RÊ’ ĐÔ’ RÊ’ FA’

Phố năm xưa Huế buồn buồn thêm,
SOLA’ RÊ’ ĐÔ’ RÊ’ FA SOLA ĐÔ’

Nhỏ yêu ơi, biết đâu mà tìm?!
ĐÔ SOLA SOLA ĐÔ’ LA SOLA FA FACảm âm bài Huế xưa
Nguồn: Cảm âm bài Huế xưa

No comments:

Post a Comment