Cảm âm bài Hiện Tại Và Quá Khứ - The Men

HIỆN TẠI VÀ QUÁ KHỨ


Vừa mới nói chia tay hết yêu Thì mùa đông cũng vừa tới

Rê La La Sol Sol La Mi Đô Rê Fa Mi Đô Sòl

Ngồi ủ rũ riêng trong góc phòng Mình anh trốn trong nỗi buồn.

Rê La La Sol Sol La Mi Đô Rê Fa Mi Đô Rê

Hạnh phúc đó chia hai lối rồi Tình nào mà không chia li

Rê La La Sol Sol La Mi Đô Rê Đô Fa Sol La

Ngọn gió cuốn trong đêm thổi về Bừng lên những kỉ niệm xưạ

Rê La La Sol Sol La Mi Đô Rê Sol Fa Mi Đô Rê

Tình ta nay tan mau, đâu chỉ mình em đau đâu em

Rê La La La La Sol Sol Fa Sol Đố Đố Đố Đố

Mà lòng anh giờ đây vẫn chưa tin được

La La Đố Mí Đố Mí Rế Fá Rế Mí Đố

Ngày ta vui bên nhau, đêm về tim anh vẫn thấy nhói

Rê La La La La Sol Sol Fa Sol Đố Đố Đố Đố

Hình bóng cũ người xưa hiện ra trong mợ

La Đố Mí Đố Mí Đố Mí Rế Rế


Từng đêm bao giấc mơ khiến anh không thể

Sòl Rê Mi Fa Mi Fa Mi Fa Sol

Yên lòng vui hạnh phúc mới Hiện tại bị quá khứ lu mờ?

Mi Rê Mi Rê Mi Fa Rê Đô Rê Mi Fa Rê Đô

Giờ đây anh mong rằng sau này sẽ có

Sòl Rê Mi Fa Mi Fa Mi Fa Sol

Chân trời mới nào ấm áp Nơi mà anh sẽ đến tìm em.

Mi Rê Mi Rê Mi Fa Rê Đô Rê Mi Fa Đô Rê

Vì anh em hãy gạt đi giọt nước mắt

Sòl Rê Mi Fa Mi Fa Mi Fa Sol

Cho niềm đau này trôi xa Mong ngày mai nắng ấm trở về.

Mi Rê Mi Rê Mi Fa Rê Đô Rê Mi Fa Rê Đô

Và anh mang tất cả những gì cố gắng

Sòl Rê Mi Fa Mi Fa Mi Fa Sol

Xô sạch mây mù tan nhanh Cho ngày mai ta sớm cùng nhaụ

Mi Rê Mi Rê Mi Fa Rê Đô Rê Mi Fa Đô Rê


Cảm âm bài Hiện Tại Và Quá Khứ - The Men
Nguồn: Cảm âm bài Hiện Tại Và Quá Khứ - The Men

No comments:

Post a Comment