Cảm âm bài hát vùng lá me bay

Cảm âm bài hát vùng lá me bay R D2 L L D2 F F L D2 R 

Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình

 L F2 R2 R2 D2 R2 R S Sib L 

Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây

 L R2 L S S D2 S F 

Đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy

 L L M2 S2 M2 M2 M2 D2 M2 F2 R2 

Đẹp tựa như lá me bay nên tình anh trót say

 R D2 L L D2 L M L D2 R

 Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này

 L F2 R2 R2 D2 R2 F Sib R2 L

 Từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say

 L R2 L S S D2 S F T

ơ nắng đơm bông, trên má em hồng

 L L M2 S2 M2 M2 M2 D2 M2 S2 R2

 Đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ

 D2 D2 D2 R2 F F S L R R

 Ta xa nhau lúc hè về rơi xác phượng buồn

 D2 F F S L R R, R D2 L L

 Nẻo thành đô khói ngập trời vùng luyến thương ơi

L M2 M2 M2 M2 F F R2 R2 R2

Mùa thu dâng cao biết là người yêu đang mong

 M2 S2 D2 M2 L M2 S2 F2 F2

 Xin hiểu giùm lửa còn đốt cháy quê hương

 R D2 L L D2 M M L D2 R 

Giờ đã xa nhau những kỷ niệm đang vẫy chào

 L F2 R2 R2 D2 R2 F Sib R2 L

Vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai

L R2 L S S D2 S F 

Em cố quên đi, thương nhớ làm gì

 L L M2 S2 M2 M2 M2 D2 M2 S2 R2 

Tình mình như lá me rơi trên dòng xuôi biển khơi


Cảm âm bài hát vùng lá me bay
Nguồn: Cảm âm bài hát vùng lá me bay

No comments:

Post a Comment