cảm âm bài hát Vô hình trong tim em

VÔ HÌNH TRONG TIM EM


Chắc em chưa một lần nghĩ về người bên cạnh em bấy lâu nay từ khi em chia tay 


Mi2 Rê2 Rê2 Đô2 Đô2 Si La La Si Sol, Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 , Đô2 Rê2 Rê2 Mi2 Mi2 


Biết em vẫn còn buồn sau cuộc tình sâu đậm 


Mi2 Rê2 Rê2 Đô2 Đô2 Si La La Si Sol


Mặc cho em luôn vô tâm anh vẫn đợi… 


Sol La Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 Mi2 La 


Nhiều đêm em vô tư khóc bên anh 


La Fa2, Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Fa2 Mi2


Nhưng em đâu biết anh buồn gượng cười che giấu nỗi đau 


Mi2 Mi2 Mi2 Fa2 Mi2 Đô2, Sol Đô2 Rê2 Mi2 Fa2 Rê2


Người mà em luôn yêu thương bỗng quay lại 


La La Fa2, Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Fa2 Mi2


Mang đến một nỗi lo sợ… sợ rằng đã đến lúc xa em rồi… 


Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Đô2, Sol Đô2 Rê2 Mi2 Fa2 Rê2 Đô2 Si


[ĐK :]


Hoá ra là tình yêu luôn cố chấp 


Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 La2 La2


Cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy 


Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 La2 Si2


Rằng anh vẫn không ngừng nhớ em đêm cũng như ngày 


La2 Si2 Đô3 Si2 La2, Si2 La2 Sol2 La2 Sol2 Mi2


Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi 


Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 La2 La2


Trước mắt là một bầu trời chơi vơi 


Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 La2 Si2


Hoàng hôn khóc cho một người vẫn vô hình giữa hai người… 


La2 Si2 Đô3 Si2 La2, Si2 La2 Sol2 La2 Sol2 Mi2​cảm âm bài hát Vô hình trong tim em
Nguồn: cảm âm bài hát Vô hình trong tim em

No comments:

Post a Comment