Cảm âm bài hát Tình Ca Tây Bắc

Sol Đố Rế Mí Sól Lá Mí Mí Rế Mí Rế Đố La

Sol Sol La Mi Rê Mi Sol La Đố Mí Rế Đố Rế

Mí Mí Sól Lá Mí Rế Đố La La La Sol La Sol

Sol Sol La Rê Sol Sól Mí Rế Đố La Đố

Sól Mí Mí Sól Lá

Mí Rế Mí Sól Mí Rế Mí

Mí Rế Đố Rê Mí Rê Đố La Đố La Sol La

Mí Rế Đố La Mí

Sól Lá Mí Sól Lá, Mí Sól Sól Lá Sól Mí Rế

Đố La Đố La Sol, Mí Rế Mí Sól La…(Luyến)……Sol

ĐK :

Sol Sol La Sol La Đố, Mí Rế Đố, Đố La Sol

Sól Lá Sól Sól, Sól Lá Mi Rê Mi Sól Mi

Rế Rế Đố Rế Mí Rế Đố La Sol La Sol

Sol Sol La Sol Rê Sol Sól Mi Rê Đô La Đố

Sol Sol La Sol La Đố, Mí Rế Đố, Đố La Sol

Sól Lá Sól Sól, Sól Lá Mi Rê Mi Sól Mi

Rế Rế Đố Rế Mí Rế Đố La Sol La Sol

Sol Sol La Sol Rê Sol Sól Mi Rê Đô La Đô.



Cảm âm bài hát Tình Ca Tây Bắc
Nguồn: Cảm âm bài hát Tình Ca Tây Bắc

No comments:

Post a Comment