Cảm âm bài hát Tiếng hai đêm

Cảm âm bài hát Tiếng hai đêm


 


Đêm năm xưa trăng chiếu rọi đầu thôn.
(Đ R ) R R ,Đ R S (S Đ R )

Trăng mấy mùa chưa tròn. Có người vợ hiền.
Đ R S Bb S , (F S R ) (R Đ R)

Ngồi ôm con -mà đôi mắt- trông mỏi mòn.
(R F S L ) – L Đ R – (R Đ Sib Đ SiB ) L S

Bao xuân qua năm tháng chừng phôi pha.
(Đ R ) R R ,Đ R S (S Đ R )

Con lớn tự bao giờ. Mà chưa hề gặp mặt
Đ R S Bb S . , (F S R ) (R Đ R)

người cha – còn tay súng – giữ quê nhà
(R F S L ) – L Đ R – (R Đ Sib Đ SiB ) L S ………..

Đêm hôm nao- nghe tiếng gà -làng xa.
(F S) S S – F S R -R F S

Thấp thoáng bà mẹ già chờ trông con.
F S R Đ R ,R F F

Tóc đã bạc phơ phơ. Mắt đã nhoà bơ vơ.
R F S R R , .Đ R S Đ Đ

Lưng đã còng hơn xưa. Rau cháo đời đơn sơ.
Sib Sib Đ F Sib Sib . L L Đ R1 L L

Bao nhiêu năm sương trĩu nặng đôi vai.
(F S) S S – F S R -R F S


Lam lũ cả một đời. Giờ trong tay
F S R Đ R , R F F

đứa cháu nhỏ thơ ngây.
R F S R R , .

Mơ bóng người con trai.
Đ R S Đ Đ

Rồi cất tiếng ớ…ru hời…!!
Sib Đ R ,R Đ Sib Đ Sib L S

Nín đi con ! Ngủ đi con ! Quê hương mình đói nghèo.
R S (M R M) ! R S (M R M) ! M M Đ R S1

Dân ta cực trăm chiều. Người còn đi, hỡi nười còn đi.
R R S1 L1 R1 . D1 R1 S1 ,L1 M1 D1 R S

Nín đi con ! Ngủ đi con ! Mai kia trời mưa tạnh.
R S (M R M) ! R S (M R M) ! M M Đ R S1

Suôn sẻ về đất mình. Đời nở hoa suốt trọn đời ta…!!
R R S1 L1 R1 . D1 R1 S1 ,L1 M1 D1 R S…………Cảm âm bài hát Tiếng hai đêm
Nguồn: Cảm âm bài hát Tiếng hai đêm

No comments:

Post a Comment