Cảm âm bài hát Tân Bến Thượng Hải

Là Đố Rế……Là Đố Sol

La Đố Rế Fá Rế Đố Fa La Sol

Sol La Đố Sol Lá Rê, Rê Fa Sol Lá Sol Fa Rê Fa Đô

Là Đố Rế……Là Đố Sol

La Đố Rế Fá Rế Đố Fa La Sol

Sol La Đố Sol Lá Rê, Rê Fa Sol Lá Sol Fa Rê ĐôRê Fa

ĐK :

Fá Fá Rế Fá Rế Fá Rế Đố

Đố La Rế Đố Fa Sol Fa Sol Lá

La La Sol# La, Fá Fá Mí Rế

La La Sol, La Fá Fá Rế La Đô

Là Đố Rế……Là Đố Sol

La Đố Rế Fá Rế Đố Fa La Sol

Sol La Đố Sol Lá Rê, Rê Fa Sol Lá Sol Fa Rê ĐôRê FaCảm âm bài hát Tân Bến Thượng Hải
Nguồn: Cảm âm bài hát Tân Bến Thượng Hải

No comments:

Post a Comment