Cảm âm bài hát Nổi Lửa Lên Em

Cảm âm bài hát Nổi Lửa Lên Em


Trăng đã dậy rồi, khơi bếp hồng lên nhé.
Re2 Fa2 Do2 Re2, Re2 Fa2 mi-Re La Re2

Lá nếp sau rừng thêm ấm tình anh nuôi.
Re2 Fa2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Mi-Re Fa Sol

Nổi lửa lên em đánh mỹ đêm ngày.
Re Re Sol Sol La Do2 La Sol

Vũ trụ theo ta vào trong chiến trận, có chị Hằng soi sáng canh thâu.
Do2 Fa La La Sol La Do2 Do Do Re La Do2 La Fa

Ơi………Miền Nam ơi có đêm nào ngủ được.
Fa2…..Do2 Re2 Fa2 Sol2 Fa2 Do2 Re2 Do2

Lửa chiến tranh còn bỏng đất quê mình.
Son Re2 Do2 Fa Sol Re2 Do2 Do2

Yêu đất nước trải đường vô trong nớ.
La Do2 Do2 Do Fa Sol Sol La

Đây tuyến hậu cần ta bủa lưới khắp nơi nơi.
La Do2 Do Fa Sol Fa La Do2 Fa Fa

Ơi……..vũ khí ta mang đâu có là tên lửa.
Fa2……Sol2 La2 Sol2 Fa2 Fa2 Sol2 Do2 Re2 La2-Do2-Re2

Chỉ bếp than hồng này, ủ chín hơi cơm.
Do2 Re2 Do2 Sol Sol, Sol Re2 Do2 Do2

Bát nước chè xanh nhẹ gối bước dồn thêm sức mạnh trên đường đi đánh Mỹ.
Do2 Do2 Fa Sol Fa Sol La Fa Sol La Do Sol Fa Sol La La

Nổi lửa lên em, nổi lửa lên em.
Do2 Re2-Do2 Fa2 Fa2,Do2 Re2-Do2 Sol2 Sol2

Ánh trắng sáng ngời đưa ta vào trận, đánh Núi rừng xanh ,dồn dập bước quân hành.
La2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 Do2 La Sol, Re2 Fa2 Do2 Re2 , Re2 Do2 Fa2 Re2 Do2

Lửa bếp than hồng mang tình em rực cháy cháy thêm nhanh.
La Re2 Do2 La Do2 La Do2 La La2 La2 Fa2 Re2-FaCảm âm bài hát Nổi Lửa Lên Em
Nguồn: Cảm âm bài hát Nổi Lửa Lên Em

No comments:

Post a Comment