Cảm âm bài hát Ngheo véo von (nhạc thiếu nhi)

Cảm âm bài hát Ngheo véo von (nhạc thiếu nhi)


Nghe véo von trên vòm cây


Sol La Sol Sol Mi Sol


Họa Mi với chim oanh


Đô Mi La Sol Sol


Hai chú chim cao giọng hót


Sol La Sol Sol Mi La


Hót líu lo vang lừng


La La Sol Mi Rê


Vui rất vui bay từ xa


Sol La Sol Sol Mi Sol


Chim quyên tới hót theo


La La Đố Đố La


Li lí li lí lì li


La Đố La Đố Sol La


Thật Là hay hay hay


Mi Sol Đố Đố ĐốCảm âm bài hát Ngheo véo von (nhạc thiếu nhi)
Nguồn: Cảm âm bài hát Ngheo véo von (nhạc thiếu nhi)

No comments:

Post a Comment