Cảm âm bài hát Hương mạ tóc non

Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá.
re2 re2 sol2 mi2 re2 do2 sib sol sol sib do2 re2 fa2


Tiếng ngọt ngào nào đong đưa nhớ xa xưa trời trưa bóng dừa
sol2 re2 sib re2 sol2 sol2 sib2 mi2 re2 sib do2 re2 sol


Hẹn hò nhau tình quê hai đứa
re fa sol re sol sib do2 re2

Mùi mạ non hương tóc em biết bao kỷ niệm
sib re2 fa2 sol2 sib2 sol2 sol2 fa2 sol2 re2


Nhắc lại thấy thương nghe thật buồn
sol2 sib re2 do2 sib fa sol

………………………………

ÐK:

Lòng chợt buồn mênh mông
sib sib re2 sol2 sol2


Dáng xưa tan theo giấc mộng
sib2 sol2 fa2 sol sib2 re2


Chắc người đã bước sang sông
re2 sol re2 sol2 mi2 re2


Ðang mùa lúa trổ đòng đòng
sib re re2 sol fa sol


Làm sao em quên, những ngày khi mới quen tên
sol re sib do2 do2 do2, re2 sol re2 sol2 mi2 do2


Bên gốc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương
la do2 la sol fa, la do2 re sol re sol fa solCảm âm bài hát Hương mạ tóc non
Nguồn: Cảm âm bài hát Hương mạ tóc non

No comments:

Post a Comment