Cảm âm bài hát Anh xin lỗi

đồ-rê-mi-fa-sol-la-xi = d-r-m-f-s-l-x

———————————

Những lúc trống vắng thấy cô đơn

d2-d2-d2-d2-x-l-s

Anh mới nhận ra anh đã mất em thật rồi

l-l-s-l-s-f-s-f-m-m

Còn không em ơi tháng ngày bao êm đềm

m-d2-d2-d2-x-l-x-l-s

Nhìn lại đây chỉ còn nước mắt rơi….

s-s-l-l-x-d2-r2-d2

Tại vì sao ngày xưa anh đã luôn dối em

l-l-d2-l-d2-d2-d2-d2-r2-x

Chìm trong bao cuộc vui chôn sâu nơi bóng đêm

s-l-x-l-x-x-x-x-d2-(xl)

Tại vì sao người không một câu trách than

l-l-d2-l-d2-l-d2-r2-x

Để rồi quay vội đi tình yêu vỡ đôi

l-s-s-m-s-l-x-d2-(xl)


Chorus:


Còn đâu nữa những đắm đuối bên nhau

d2-r2-m2-m2-m2-m2-r2-(d2r2)

Còn đâu nữa hạnh phúc mai sau

x-d2-r2-r2-s2-m2-(r2d2)

Dẫu có biết tiếc nuối, dẫu có biết xót xa

m2-m2-m2-m2-m2,m2-m2-m2-m2-r2

Nhưng tình đôi ta vẫn mãi chia xa

x-l-x-x-x-d2-x-l

Một lần nữa anh xin lỗi em

d2-r2-m2-m2-m2-f2-r2

Một lần nữa mong em quay trở về

x-d2-r2-s2-s2-s2-l2-m2

Hãy cho anh thêm một lần được bên em không cách xa

m2-r2-d2-d2-l-d2-l-d2-r2-r2-m2-r2

Người yêu ơi, anh xin lỗi em …….

m-(lx)-x,x-x-d2-(xl)Cảm âm bài hát Anh xin lỗi
Nguồn: Cảm âm bài hát Anh xin lỗi

No comments:

Post a Comment