Cảm âm bài Cho vừa lòng em - Đàm Vĩnh Hưng

CHO VỪA LÒNG EM


Thôi rồi ta đã xa nhau

FA RE FA la LA LA

Kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng

FA FA SOL LA RE FA RE

Anh đường anh em đường em

RE LA RE SOL FA RE

Yêu thương xưa chỉ còn âm thầm

DO DO DO RE LA DO LA


Em đành quên cả sao em

FA RE FA la SOL SOL

Kỷ niệm xưa sánh như biển lớn

FA FA SOL LA FA RE LA

Ân tình cao tựa bằng non

RE LA RE SOL FA RE

Chi đổi bằng nhung lụa sao người

SIB SIB SIB RE SIB RE LA

Anh về gom lại thư em

FA RE FA LA LA LA


Cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu

FA FA SOL LA RE FA RE

Gom cả áo lạnh ngày xưa

RE LA RE SOL FA RE

Anh đem ra đốt thành tro tàn

DO DO DO RE LA DO LA


Cho người xưa khỏi phân vân

FA RE FA LA SOL SOL

Khi ngồi đan áo cho người mới

FA FA SOL LA FA RE LA

Khi mùa đông lạnh lùng sang

RE LA RE SOL FA RE

Em khỏi nhớ chuyện ngày xưa

RE SIB RE LA FA RE


Em ơi! hết rồi hết rồi

DO DO DO -RE -LA LA- DO- RE

Chẳng còn chi nữa đâu em

LA RE LA DO LA SOL

Yêu thương như nước trôi qua cầu

MI MI MI FA MI RE LA

Như đàn trỗi cung sầu

RE LA RE LA SOL


Còn gì nữa đâu?

FA SOL LA RE

Tôi thề tôi chẳng yêu ai

FA RE FA LA LA LA

Vì người ta cứ phụ tôi hoài

FA FA SOL LA RE Fa RE

Bây giờ tôi chẳng còn tin

RE LA RE SOL FA RE


Trong nhân gian có kẻ chung tình

DO DO DO RE LA DO LA

Tôi giận tôi đã ngây thơ

FA RE FA LA SOL SOL

Đem tình yêu hiến dâng cho người hết

FA FA SOL la FA RE LA

Nên giờ tôi chẳng còn chi

RE LA RE SOL FA RE

Khi người ngoảnh mặt mà đi

RE SIB  RE LA FA RE


Cảm âm bài Cho vừa lòng em - Đàm Vĩnh Hưng
Nguồn: Cảm âm bài Cho vừa lòng em - Đàm Vĩnh Hưng

No comments:

Post a Comment