Cảm âm bài Chào em cô gái Lam Hồng (tone rê)

Re2 Re2 Re2 Re2 Đô2 La Đô2 La

Xe ta bon trên những dặm đường

Sol La La Re2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2 La Re2

giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo, đồi nương

Rê2 Mi2 Mi2 Fa2 Rê2 La Rê2

(mà) xe ta bon ra chiến trường.

La Re2 Re2 Mi2 Re2 La

Chào em cô gái Lam Hồng

Re2 La Mi2 Re2 La Re2

giữa tiếng bom gào đạn dội

Re2 La La La La Sol La Sol

Vẫn nghe vang vang câu hò trên đường

Re2 Sol La Re2 Re2 Re2

Niềm vui lớn toả lan trên quê ta

Fa2 Fa2 Re2 La Fa2 Fa2 Fa2 Fa2

Đi thông đường để chuyến xe ta băng băng qua.


Re2 Re2 Sol2, Fa2 Sol2 Fa2 Re2

Hồng Lĩnh ơi! đỉnh cao mây vờn.

Do2 Do2 Mi2 Do2 Re2 Mi2 La

đã cùng em từng đêm thức trọn

La La La Sol Fa La Sol

nối tiếp những mạch đường quê nhà.

Re Re Re La La Sol La

Đường rộn ràng những chuyến xe qua

La La Re2 Re2 Re2 La

Tình nghĩa quê em sáng tỏ

Fa2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2

như ánh trăng đêm rằm

Do2-Re2 Sol2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La Re2

Tiền phương tay lái mang tình em đảm đang.,


Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Re2 Re2 Fa2 Fa2 Fa2 Re2

Xe ta bon bon đi trên đường lòng vui như mở hội

La Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 La Re2 La La Sol

Đường quê em êm êm đưa như thoi dệt bao tâm tình

Re Re Re Re La Do2 La Fa Sol Sol Fa Re

Lững lờ đèn giặc dõi lửa soi để em đi thông đường

Re Re Re Re La Do2 La

Kìa gà rừng vẳng gáy cuối nương

La Fa La La La Re2, Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 La Re2

vượt đèo Ngang nào bạn ơi Tay lái ta dồn lên lời ca.


Re2 Sol2 La2, Sol2 La2 Sol2 Re2

Hỡi cô gái, trên đất Lam Hồng

Mi2 Do2 Re2 Mi2, Do2 Re2 Mi2 La

mỗi dặm xe qua lòng em thấu tỏ

Re2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Re2

Dù xe anh chạy đêm chạy ngày

La Re2 Do2 La Do2 Re2

cũng chẳng bằng tình nghĩa em

Do2 La Re2 Re2 Re2

vì miền Nam yêu thương

Fa2 Mi2 Re2 La Sol2 Sol2 Sol2 Sol2

Đi thông đường để những chuyến xe qua

Re2 Fa2 Sol2 La2, La2 La2 Sol2 La2

Hòa chung tay lái, em đã góp công

La2 Sol2 Re2 Sol2 Fa2 Re2

ngày đêm trên tuyến đường.

La Sol Re2 Sol Fa Re2, La Sol Re2 Sol Fa Re2

Hỡi la là hỡi là… Hỡi la là hỡi là.Cảm âm bài Chào em cô gái Lam Hồng (tone rê)
Nguồn: Cảm âm bài Chào em cô gái Lam Hồng (tone rê)

No comments:

Post a Comment