Cảm âm bài bản tình ca mùa đông - Tone La

La, Si, Do2, Do2, Do2, Do2, Do2, Do2, Re2

Còn lại đây bao yêu thương bao nhung nhớ

Sol, La, Si, Si, Si, Si, Si, Do2, La

Còn lại đây bao cô đơn, xót xa

Fa, Sol,La, La, La, La, Sol, Sol, Si, Si, Mi

Còn lại ta như chơi vơi, mang bao kỷ niệm với nỗi buồn


La, Si, Do2, Do2, Do2, Do2, Do2, Do2, Re2

Sol,(Re2) Mi2, Fa2, Sol2, Mi2, Do2

Mùa thu không có lá rơi

La, Si, Do2, Do2, Do2, Re2, Re2, Fa2, Mi2

Còn mình ta như chơi vơi nghe con tim ta nát tan


Re2, Mi2, Fa2, Fa2, Fa2, Mi2, Re2, Do2, Si

Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại

(Si Do2 Re2), Mi2, Fa2, Mi2, Fa2, Mi2, Re2, Do2, Si, La

Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào

La, Si, Do2, Re2, Re2, Re2, Si, Si, La, Sol, Sol, La, Si,(Do2)Re2, Do2, Do2, Re2, Mi2

Chỉ còn mùa Dong vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca nghe ôi sao buốt giá


Re2, Mi2, Fa2, Fa2, Fa2, Mi2, Re2, Do2, Si

Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại

(Si Do2 Re2), Mi2, Fa2, Mi2, Fa2, Mi2, Re2, Do2, Si, La

Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào

La, Si, Do2, Re2, Re2, Re2, Re2, Si, Si, La, Sol, Sol, La, Si, Si, Si, Si,Do2, (Sol)La

Chỉ còn mùa Dong vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca, nghe ôi sao xót xa


Mi2, Re2, Re2, Do2, Re2, Sol..Sol2, Fa2, Fa2, Re2, Re2

Nói đi em người ơi dù…đã xa nhau thật rồi

Si, Do2, Re2, Re2, Re2, Re2, Mi2, Mi2, Mi2, Mi2, Fa2, Mi

dù cho em không yêu tôi, cho con tim tôi nát tan…….


Re2, Mi2, Fa2, Fa2, Fa2, Mi2, Re2, Do2, Si

Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại

(Si Do2 Re2), Mi2, Fa2, Mi2, Fa2, Mi2, Re2, Do2, Si, La

Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào

La, Si, Do2, Re2, Re2, Re2, Si, Si, La, Sol, Sol, La, Si,(Do2)Re2, Do2, Do2, Re2, Mi2

Chỉ còn mùa Dong vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca nghe ôi sao buốt giá


Re2, Mi2, Fa2, Fa2, Fa2, Mi2, Re2, Do2, Si

Tình yêu đó mãi mãi không quay trở lại

(Si Do2 Re2), Mi2, Fa2, Mi2, Fa2, Mi2, Re2, Do2, Si, La

Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào

La, Si, Do2, Re2, Re2, Re2, Re2, Si, Si, La, Sol, Sol, La, Si, Si, Si, Si,Do2, (Sol)La

Chỉ còn mùa Dong vây quanh ta hát với ta rằng bản tình ca, nghe ôi sao xót xaCảm âm bài bản tình ca mùa đông - Tone La
Nguồn: Cảm âm bài bản tình ca mùa đông - Tone La

No comments:

Post a Comment