Cảm âm bài Anh về miền Tây - Tone Re

Anh về Miền Tây đường quê nghe tiếng ai hò,

Re2 La Fa Re2 La Re2 Re2 La Re2 Si La Sol


Sông nước lăn tăn buồn trôi theo ánh trăng non.

La Si Si-La Sol Fa Sol La Re Si La


Cầu tRe chiều quê, cùng em ngắm hoàng hôn, buồn hắt buồn hiu, mênh mông ngó đất trời.

Re Fa Re Fa Re La Do2 Sol La Fa La Fa Sol Do2 Do2 Re2 Re2-Do2 La


Anh về Miền Tây, tìm em đã lỡ chuyến đò,

Re2 La Fa Re2 La Re2 Re2 La Re2 Si La Sol


Câu nói yêu thương, giờ em quên hết sao em.

La Si Si-La Sol Fa Sol La Re Si La


Đò đưa lòng tôi, giờ xa bến tình yêu. Chiều hắt hoàng hôn, bây giờ hiu quạnh mình anh.

Re Fa Re Fa Re La Do2 Sol La Fa La Fa Sol Mi2-Re2-Do2 Re2 La Do2 Re2


Đường Miền Tây, thui thủi anh về,

La Fa Re2 Re2-La-Re2 Si La Sol


Về Miền Tây, em đã qua cầu.

Re Fa Sol Sol Fa La Sol Fa Re


Đành lòng sao như nhánh lục bình,

La Fa Mi2 Mi2 Mi2-Sol2 Mi2 Re2 Do2


Trôi mãi phương trời mà quên điệu lý thương nhau.

Re2-La-Re2 Si La Sol, Fa Sol La Re2-Fa2-Re2 Do2 Re2


Đợi chờ anh, em sẽ mong chờ.

La Fa Re2 Re2-La-Re2 Si La Sol


Đợi chờ anh, em giữ câu thề.

Re Fa Sol Sol Fa La Sol Fa Re


Về Miền Tây em đã đi rồi,

La Fa Mi2 Mi2 La Sol2 Mi2 Re2 Do2


Em đã đi rồi, Miền Tây anh nhớ thương ai …

Re2-La-Re2 Si La Sol, Fa Sol La Re2-Fa2-Re2 Do2 Re2


Anh nhớ em đêm ngày, anh sẽ về sẽ về Miền Tây.

Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Mi2 La Re2 Sol Fa Re2………Cảm âm bài Anh về miền Tây - Tone Re
Nguồn: Cảm âm bài Anh về miền Tây - Tone Re

No comments:

Post a Comment