Cảm âm bài anh khác hay em khác - tone Mi

Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Do

Có phải em hết yêu anh rổi

Do Re Re Do Fa Sol-La

Em hay nói đi ngươi ơi

Sol Sol Sol Fa Re Sol Do Sol-La

Anh vô tâm hay là anh đã sai

La La Do-Re Re Do Re Mi

Mà dường như ta dần xa cách


Em nói đôi ta không hợp


Em nói anh không còn như trước

Sol Fa Sol Sol Sol

Những tạo sao em ơi

Re2 Re2 Do Do Do

Những lúc ta bên nhau

Sol-La Do-Re Re Re-Fa Mi Re Do Re

Bàn tay em không muốn ôm thật lâu

Re Mi Fa Fa Mi Fa Re Do

Và dường như anh hiểu ra 1 điều

Do Re Re Do Fa Sol-La

Em đả khác xưa nhiều lắm

Re Mi Fa Fa Mi Fa Re Do

Và dường như anh hiểu ra 1 điều

Mi2 Fa2 Fa2 Re2 Re2 Do Re

Em đã hết yêu anh phải không

Re Mi Fa Fa Mi Fa Re Do

Vậy thì anh sẽ bước ra đi

La2 Do2 Re2 Do2 Fa Sol Sol La

Trả lại anh những ngày anh chưa đến

Re Fa Sol Sol Sol

Và khi anh ra đi

Do-Re Sol-La Do

em sẽ nhận ra

Fa2 Fa2 Mi2 Mi2 Re2 Re2 Mi2 Do2 Re2

không ai yêu em như anh đã từng yêuCảm âm bài anh khác hay em khác - tone Mi
Nguồn: Cảm âm bài anh khác hay em khác - tone Mi

No comments:

Post a Comment