Cảm âm bài Anh Còn Nợ Em

Anh còn nợ em

fa re re fa

Công viên ghế đá

sol sol la la

Công viên ghế đá

do2 do2 re2 re2

Lá đổ chiều êm

re2 re sol la


Và còn nợ em

la la re2 fa2

Dòng xưa bến cũ

re2 fa2 sol2 sol2

Dòng xưa bến cũ

mi2 sol2 la2 la2

Con sông êm đềm

sol2 fa2 mi2 re2


Anh còn nợ em

la2 fa2 fa2 la2

Chim về núi nhạn

fa2 re2 mi2 la

Trời mờ mưa đêm

la re2 fa2 fa2

Trời mờ mưa đêm

mi2 mi2 la2 la2


Anh còn nợ em

la fa2 fa2 la

nụ hôn vội vàng

fa2 sol2 mi2 mi2

nụ hôn vội vàng

re2 mi2 la la

Nắng chói qua song

mi2 mi2-sol2 fa2-mi2 re2


Anh còn nợ em

fa re re fa

Con tim bối rối

sol sol la la

Con tim bối rối

do2 do2 re2 re2

Anh còn nợ em

re2 re2 so2l la2


Và còn nợ em

la la re2 fa2

Cuộc tình đã lỡ..

re2 fa2 sol2 sol2

Cuộc tình đã lỡ

mi2 sol2 la2 la2

Anh còn nợ em…

mi2 do2 do2 re2Cảm âm bài Anh Còn Nợ Em
Nguồn: Cảm âm bài Anh Còn Nợ Em

No comments:

Post a Comment