Cảm Âm Bà Tôi

Sol La La La La Sol Mi

Bà tôi đưa tôi ra đầu làng

Sol Sol Sol Sol La Sol Đố La

một mình bà đội cả trời nắng to

La La Rế Rế Đố Đố La La Mi Mi

Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng

La La Rế Rế Đố Đố La La Mi Mi

Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng

Sol Si Si Si Si Si Si La Mí Si La

Làng tôi quanh co quanh co quanh co quanh co


Sol La La La La Sol Mi

Bà tôi đưa tôi ra đầu làng

Sol Sol Sol Sol La Sol Đố La

một mình bà đội cả trời nắng to

La La Rế Rế Đố Đố La La Mi Mi

Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng

La La Rế Rế Đố Đố La La Mi Mi

Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng

Sol Si Si Si Si Si Si Sol Đố Sol La La

Làng tôi quanh co quanh co quanh co có sợi rơm khô


Rế La Mí Mí Mí Rế Rế Rế Rế Rế Rế

Nhớ làng tôi từng dòng mương xanh bay bay bay bay

Rế La Mí Sol La La Mi Mi Mi Đố Si La

Nhớ bà tôi một trăm năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời

La La La Rế La Mi Sol La

Cười cười một chuỗi trời thử bụng ta

Đố La Rế Rế La Si Mí La

Có mùa thóc lép lợp trên mái nhà

La Mi Sol Mi La Rê Mi Sol

Có mùa hoa cà tự nhiên tím tái

La Rế La Sol Mi Sol Mi Mi

Bà ví lông gà vàng như vườn cải

La Rế La Sol Sol Mi Si Si

Ông ví mặt trời như lời mối lái

Si Rế La Si Sol Sol Rê Rê

Ai ví tình yêu như trò nghịch dại

Mi Sol La La Sol Rê Rê Mi

Bà lên Kẻ chợ có buồn được đâu

Sol Mi Si Si Rê Sol Sol La

Ra về lúc lắc héo mòn một xâu

Rê La Rế Rế Sól Mí Mí Rế

Ra về lúc lắc héo mòn một xâu

Sol La La La Sol La Mi Mi

Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng

Sol Sol Sol Sol La Sol Đố La

Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làngCảm Âm Bà Tôi
Nguồn: Cảm Âm Bà Tôi

No comments:

Post a Comment