cảm âm Anh yêu em

ANH YÊU EM


Cô ấy măt ướt lệ nhòa rồi chạy lại ôm tôi


Đô2 Rê2 Đô2 La La Sol La Đô2 Rê2


Cô ấy nói anh ấy bỏ em rồi 


Đô2 Rê2 Đô2 Đô2 Sib La Sol


Cô ấy giá như người ấy biết dịu dàng như tôi


Đô2 Rê2 Đô2 La La Sol La Đô2 Rê2


Biết lắng nghe cô ấy như tôi 


Đô2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Sib La Sol


Cô ây đâu biết được rằng tôi đã yêu cô ấy


Đô2 Rê2 Đô2 La La Sol La Đô2 Rê2


Từ rất lâu đâu phải chỉ như thế này 


Đô2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 sib La Sol


Cô ấy măt ươt lệ nhoà mà lòng tôi đau lắm, 


Đô2 Rê2 Đô2 La La Sol La Đô2 Rê2


Giá như người ấy là tôi. 


Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Fa2 Đô2 La2


[ĐK]:


Anh sẽ luôn che trở bằng vòng tay ấm áp,


Sol2 La2 Sol2 Fa2 Rê2 Đô2, Đô2 Đô2 Mi2 Fa2 Sol2 La2


Anh sẽ luôn bên em mang đến những bình an 


Sol2 La2 Sol2 Fa2 Rê2 Đô2, Đô2 La2 La2 Sol2 Sol2


Anh sẽ luôn bên em chuyện trò mỗi tối


Sol2 La2 Sol2 Fa2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Mi2 Fa2 Sol2 La2


Bên cạnh em mang đến những niềm vui 


La2 Sol2 La2 La2 Sol2 La2 Sol2 Mi2 Fa2 Sol2


Anh vẫn không can đảm để một lần dám nói


Sol2 La2 Sol2 Fa2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Mi2 Fa2 Sol2 La2


Anh vẫn luôn giấu mình lặng lẽ bên em thôi 


Sol2 La2 Sol2 Fa2 Rê2 Đô2 Đô2 La2 La2 Sol2 Sol2


Anh ước anh là người hằng ngày được nói anh yêu anh yêu em


Sol2 La2 Sol2 Fa2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Mi2 Fa2 Sol2 La2 La2 La 2 La2 Sol2 Sol2 Sol2cảm âm Anh yêu em
Nguồn: cảm âm Anh yêu em

No comments:

Post a Comment