cảm âm Anh đã quen với cô đơn

ANH ĐÃ QUEN VỚI CÔ ĐƠN


Anh thường hay vẫn nằm mơ về một ngôi nhà, ở một nơi chỉ có đôi ta 


La Sol La Sol Fa Sol Fa Rê Fa Rê Đô Rê, Fa Rê Fa La La


Nơi đã có anh và em xây từng câu chuyện 


La Sol La Sol Fa Sol Fa Rê Fa Rê


Cùng sẻ chia về những ước mơ


Đô Rê Fa Rê Fa Sol Fa


Trên trời cao, muôn vì sao, soi từng con đường hòa làn mây cùng gió đến đây 


La Sol La Sol Fa Sol Fa Rê Fa Rê Đô Rê Fa Rê Fa La La


Em đã nói sẽ ở bên anh thật lâu 


La Sol La Sol Fa Sol Fa Rê Fa Rê


Chẳng thể quên được những vấn vương 


Đô Rê Fa Rê Fa Sol Fa


Có thể anh mơ chỉ là giấc mơ về một hạnh phúc


Đô2-Rê2 Đô2 La La-Sol Đô Đô Rê2 Đô2 La La Sol Đô2


Nắng phai trên mi ai giờ em nơi đâu có biết chăng nơi này 


Đô2-Rê2 Đô2 La La Sol Đô Rê Fa Sol La Đô2 La Sol Fa


Có lẽ em đã quên rồi từng chiếc ôm trong tiết sang trời trở đông 


Đô2-Rê2 Đô2 La La-Sol Đô Đô Rê2 Đô2 La La Sol Đô2


Những ngón tay ta đan chặt 


Đô2-Rê2 Đô2 La La Sol


Nhìn nhau thật lâu và chẳng cần nói điều gì 


Đô2 Rê2 Đô2 Fa2 Rê2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2


[ĐK]:


Babe, Everynight Alone


Đô2 Rê2 La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La2


Đừng để giọt nước mắt vẫn rơi tàn hoa khắp nơi thiếu em babe 


Đô2 Đô2 Rê2 Đô3 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Rê2 Đô3 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Rê2


Babe, Everynight Alone


Đô2 Rê2 La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La2


Lại gọi tên những nỗi nhớ đong đầy


Đô2 Đô2 Rê2 Si2 Đô3 La2 Sol2 Fa2


Bao đam mê cũng đã chóng phai 


La La La La La Sol


Yêu em không biết đúng sai 


La La La La La Sol


Chỉ bằng cảm xúc bằng lý trí bằng tất cả những gì anh có 


La La Si Đô2 Fa Sol La Đô Rê Sol La Fa Sol La


Hay em cho khi hai con tim lệch nhịp 


Sol Sol Sol   Sol Sol Sol Sol Fa Fa


Anh có cố gắng thế nào, em cũng không hiểu được em 


Sol La Si La Sol Fa Sol La Sol Đô Rê Sol


Như là bản thân chính em.


Sol Sol Sol Sol Sol Solcảm âm Anh đã quen với cô đơn
Nguồn: cảm âm Anh đã quen với cô đơn

No comments:

Post a Comment