cảm âm Âm thầm bên em

ÂM THẦM BÊN EM


Khi bên anh em thấy điều chi

L L L L Đ2 F S

Khi bên anh em thấy điều gì

L L L L Đ2 F F

Nước mắt rơi gần kề làn mi

F2 M2 Đ2 F F S S

Chẳng còn những giây phút, chẳng còn những ân tình

Đ Đ L X Đ2,Đ Đ L S F

Gió mang em rời xa nơi đây

Sb L S R F S S

Khi xa anh em nhớ về ai

L L L L Đ2 F S

Khi xa anh em nhớ một người

L L L L Đ2 F F

Chắc không phải một người như anh

F2 M2 Đ2 F F S S

Người từng làm em khóc, người từng khiến em buồn

Đ Đ L X Đ2 , Đ Đ L S F

Buông bàn tay, rời xa lặng thinh bước đi

Sb L Sb L Sb L Sb R2 Đ2

[ĐK]:

Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh

F S L Đ2 F2 L2 S2 M2 Đ2

Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa

F S L Đ2 S2 L2 S2

Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn

S2 L2 Sb2 L2 Sb2 L2 Sb2 Đ3 Sb2 L2 S2

Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay

Sb2 L2 F2 Đ2 L2 S2 S2 L2 F2

Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ màa

F S L Đ2 F2 L2 S2 M2 Đ2

Một mình anh lặng im chốn đây

F S L Đ2 F2 S2 L2 S2

Yêu em âm thầm bên em

F2 F2 M2 R2 F2 F2

Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh

F S L Đ2 F2 L2 S2 M2 Đ2

Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa

F S L Đ2 F2 S2 L2 S2

Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn

S2 L2 Sb2 L2 Sb2 L2 Sb2 Đ3 Sb2 L2 S2

Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay

Sb2 L2 F2 Đ2 L2 S2 S2 L2 F2

Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ màa

F S L Đ2 F2 L2 S2 M2 Đ2

Cầm bông hoa chờ mong nhớ thương

F S L Đ2 F2 S2 L2 S2

Làm sao quên người ơi, tình anh mãi như hôm nào

S2 L2 Sb2 L2 Sb2 L2 Sb2 Đ3 Sb2 L2 S2

Vẫn yêu người và vẫn mong em về đây

Sb2 L2 F2 Đ2 Sb2 L2 S2 F2 S2

Giọt nước mắt tại sao cứ lăn rơi hoài

F S L Đ2 F2 L2 S2 M2 Đ2

Ở bên anh chỉ có đớn đau

F S L Đ2 S2 L2 S2

Thì anh xin nhận hết ngàn đau đớn để thấy em cười

S2 L2 Sb2 L2 Sb2 L2 Sb2 Đ3 Sb2 L2 S2

Dẫu biết rằng người đến không như giấc mơ

Sb2 L2 F2 Đ2 L2 S2 S2 L2 F2

Yêu em âm thầm bên em

F2 F2 M2 R2 F2 F2cảm âm Âm thầm bên em
Nguồn: cảm âm Âm thầm bên em

No comments:

Post a Comment